Paz. Tem 14th, 2024

Kurucu Başkanımızdan

By admin Şub17,1997
ömer faruk özler TA9A
Trac Erzurum Şube Kurucu Başkanı

Amatör telsizcilik, iletişim dünyasının önemli bir köşesini oluşturan ve teknolojiyle gönül bağı olan bir grup insanın tutkusuyla şekillenen özel bir hobidir. Bu hobiyi paylaşan bir grup tutkulu birey olarak, neredeyse üç on yıl boyunca devam eden bir yolculuğun hikayesi olan, insanların her türlü sınırlamadan bağımsız olarak iletişim kurmasına olanak tanıyan bir hobi ve acil durum iletişiminin vazgeçilmez bir parçası olan Amatör Telsizcilik Derneğimizin 30 yıla yakın geçmişe sahip kurucu başkanı olarak bu harika hobi ve topluluk deneyiminin benim için ne anlama geldiğini paylaşmak istiyorum.

1990’ların sonlarına doğru, Amatör telsizcilik dünyasında büyük bir heyecan ve potansiyel olduğunu gördüm. Temel amacımız, insanların amatör telsizcilik ile ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak, telsizcilik becerilerini geliştirmek ve topluluk içinde dayanışmayı teşvik etmekti. Aynı zamanda, acil durumlarda iletişim sağlama yeteneğini artırmak ve radyo frekanslarının yasal ve etik kullanımını teşvik etmek de en önemli hedeflerimizden biriydi. Amatör Telsizciliğin yaygınlaştırılması ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleşti. O dönemlerde Amatör Telsizciliğin Türkiye’deki popülerliği sınırlıydı, bu alandaki ilgiyi canlandırmak ve yaygınlaştırmak istedik.Bu amaca hizmet etmek ve amatör telsizciliği desteklemek için bir grup arkadaşımla bir araya gelerek (TRAC) Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Erzurum Şubesini kurma kararı aldık.

Misyonumuz ve Vizyonumuz;
Derneğimizin temel misyonu, amatör telsizciliği yaygınlaştırmak, topluma bu alandaki faydalarını göstermek ve teknolojiyle ilgilenen herkesi bir araya getirmekti. Amatör telsizcilik, acil durum iletişimi, toplum hizmetleri ve teknik gelişim için önemli bir araç olabilir, ve bu potansiyeli açığa çıkarılabilirdi.

Vizyonumuz ise amatör telsizcilik topluluğunu büyütmek, genç nesilleri bu alana çekmek ve iletişim teknolojileri konusundaki bilinci artırmaktı.

Kuruluş süreci oldukça zorlu oldu, ancak bir araya gelen tutkulu insanlarla ve bir amaç etrafında birleşmiş bir toplulukla başarılabilecek bir şeydi. Derneğimiz, amatör telsizcilik hakkında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik ediyor ve aynı zamanda acil durum iletişiminin önemini vurguluyordu. İlk başkan olarak seçilmem, hem büyük bir onurdu hem de büyük bir sorumluluk taşıyordu.

Derneği kurduktan sonra, topluluğumuzu büyütmek için yoğun çaba sarf ettik. Amatör telsizcilikle ilgilenen herkesi, deneyim seviyelerine bakılmaksızın hoş bir şekilde karşıladık. Yeni adayların eğitimlerini destekledik ve lisans süreçlerini kolaylaştırmak için kaynaklar sağladık. Ayrıca, topluluğumuzda çeşitliliği teşvik etmek için çalıştık ve her yaş grubundan, cinsiyetten ve yetenek seviyesinden telsizci adaylarına kapılarımızı açtık.

Derneğimizin kuruluşundan sonraki ilk yıllar oldukça heyecan vericiydi. Dernek üyelerimiz, amatör telsizcilik konusundaki bilgilerini paylaşarak, çeşitli etkinlikler düzenleyerek ve genç nesillere bu ilgi alanını tanıtarak aktif bir rol oynadılar. İlk yıllarda, amatör telsizcilik ile ilgili lisans almak ve ekipman edinmek oldukça zordu, ancak bu zorluklar, derneğimizin üyelerini daha da birleştirdi.

Amatör Telsizcilik, acil durum iletişiminde kritik bir rol oynar. Bu nedenle, dernek olarak toplumumuzu acil durumlara hazırlamak için aktif bir şekilde çalıştık. İnsanların afet durumlarında iletişim kurmalarına yardımcı olmak ve yardım sağlamak için gönüllü olarak görev aldık. Aynı zamanda, Devlet Kurum ve diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak Acil durum iletişimi için Amatör Telsizcilik kaynaklarını daha yaygın bir şekilde kullanmalarını sağladık.

Acil Durum Yardımı: Dernek üye ve gönüllülerimiz, doğal afetler, kazalar ve diğer acil durumlarda hızlı ve güvenilir bir iletişim altyapısı sağlama konusunda uzmandır. Ülkesine ve Milletine yardım etmek için her zaman hazır bulunurlar.Birçok doğal afet ve acil durumda hızlı ve etkili bir şekilde iletişim sağlayarak hayat kurtaran Gönüllü ve Üyelerimiz, afet bölgelerine yönlendirilen yardım ekipleriyle koordinasyon sağlayarak olayların kontrol altına alınmasına yardımcı oldu.

Uzun yıllar Amatör telsizcilik dünyasını yakından takip etme ve (TRAC) Erzurum Şubesi ‘nin büyümesine tanıklık ve katkıda bulunma şansına sahip oldum. Bu süre zarfında, bu harika topluluğun bir parçası olmanın bana öğrettikleri ve kazandırdıkları yanında, kaybettirdikleri de oldu.

(TRAC) Erzurum Şubesi üyeleri ve gönüllüleri arasındaki bağlar her zaman çok güçlüdür. Amatör telsizcilik, farklı yaşlardan, mesleklerden ve kültürel geçmişlerden gelen insanları bir araya getiren bir hobidir. Bu topluluk bağları, derneğimizin büyümesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

Bu süre zarfında amatör telsizcilik dünyası büyük değişimler yaşadı. Teknolojik gelişmeler, iletişim ekipmanlarını daha erişilebilir ve etkili hale getirdi. İnternet, dijital modlar ve uydu iletişimi, amatör telsizciliği daha da ilginç hale getirdi. Derneğimiz, bu yeni teknolojilere uyum sağlama konusunda üyelerimiz ve gönüllülerimize rehberlik etti ve bu değişimlere ayak uydurdu.İletişim ekipmanları daha küçük, daha güçlü ve daha erişilebilir hale geldi. Bu gelişmeler, hobiyi daha çekici ve etkili hale getirdi.

Amatör telsizcilik, felaket durumlarında kritik bir rol oynar. Bu süre zarfında, TRAC derneğimiz acil durum iletişimi konusundaki çalışmalarını artırdı ve topluluğumuza eğitimler sunarak bu alandaki bilincimizi yükseltti.Toplum hizmeti ve acil durum iletişimi alanlarında da büyük katkılarda bulundu. Doğal afetler, felaketler ve acil durumlar sırasında amatör telsizciler, iletişim ağlarını sağlamada kritik bir rol oynadılar. Bu, derneğimizin, gönüllülerimizin ve üyelerimizin topluma olan katkısının en somut göstergelerinden biriydi.

(TRAC) Erzurum Şubesi Kurucu Başkanı olarak görev yapmış olmanın benim için özel bir anlamı var. Derneğin bu dönemdeki büyümesine ve gelişimine katkıda bulunmuş olmak, bir tür miras bırakma hissini yaratıyor.

Amatör telsizcilik; topluluk, teknoloji ve acil durum iletişimi gibi önemli alanlarda katkıda bulunma fırsatı sunan, iletişim, teknik bilgi ve toplumsal sorumluluk gibi birçok önemli değeri bir araya getiren büyüleyici bir hobi ve yaşam tarzıdır. TRAC Erzurum Şubesi’nin kurucu başkanı olarak, uzun yıllar bu topluluğun bir parçası olmak benim için büyük bir ayrıcalıktır.kurucu başkanı olarak görev yapmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

Bu süre zarfında, derneğimiz ve amatör telsizcilik topluluğu büyüdü, gelişti ve olumlu bir etki yarattı. Herkesin bu tutkulu topluluğa katılmak ve bu değerleri paylaşmak için bir fırsatı olduğunu görmek beni son derece mutlu ediyor.Amatör telsizcilik dünyasının gelişimine tanıklık etmek ve derneğimizin bir parçası olmak büyük bir onurdur. Gelecekte de amatör telsizcilik ve topluluğumuzun büyümeye devam edeceğine inancım tamdır.

Bu duygu ve düşünceler ile;

Acil Durum İletişimi, doğal afetler, acil durumlar veya diğer kriz zamanlarında iletişim ağlarını desteklemekte önemli bir rol oynamaya,normal iletişim altyapısı hasar gördüğünde veya çöktüğünde,halka yardım ve acil bilgi iletiminde kritik bir köprü görevi görmeye,

Toplumumuzda çeşitli hizmetler “halk etkinliklerinde trafik yönlendirme, maraton yarışlarında iletişim, yerel organizasyonların etkinliklerinde yardım ve destek sağlama gibi” sunmaya,

Teknik ve mühendislik becerilerini geliştirmeye, radyo frekansları, elektronik devreler ve iletişim teknolojileri hakkında bilgi ve deneyim kazanmaya,

Radyo iletişimi ve teknolojileri konusunda eğitim ve öğretim alanında genç nesilleri yetiştirmeye,

İnsanların farklı kültürlerden ve ülkelerden diğer amatör telsizcilerle iletişim kurabilecekleri bu platformda, uluslararası dostlukları ve kültürel anlayışı teşvik etmeye,

Kendi radyo ekipmanlarını tasarlama ve geliştirmeye, yeni teknolojilerin keşfedilmesine ve mevcut teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamaya,

Radyo frekansları üzerinde araştırma yaparak atmosfer koşulları, radyo dalgalarının davranışı ve diğer bilimsel gözlemler yapmaya,

İletişim, acil durum hizmetleri, teknoloji gelişimi, eğitim ve toplumsal katkılar gibi birçok alanı kapsayan önemli bir topluluğun parçası olan Amatör Telsizcilik hobisinin üyeleri ve gönüllüleri olarak; memleketlerine, milletlerine ve ülkelerine çeşitli yollarla katkıda bulunan ve toplumların daha güvenli, bilgili ve bağlı olmalarına yardımcı olan Amatör telsizcilik dünyamıza herkesi katılmaya ve bu harika topluluğun bir parçası olmaya davet ediyor,

Kuruluşundan bugüne kadar hiç ayrılmadan birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

Ömer Faruk ÖZLER.TA9A

yönetim kurulu
Ömer Faruk ÖZLER TA9A Kurucu Başkan

KURUCULARIMIZ;

KURUCU BAŞKAN : ÖMER FARUK ÖZLER TA9A

KURUCU ÜYE : HACİ ALİ KANĞI TA9O

Related Post